GPS Modülü ile sahada veri toplama İşlemiyle arazi üzerinde İstenilen herhangi bir yapı ile ilgili koordinat bilgisi, tipi, üzerindeki aksamlar gibi detaylı bilgiler belirlenerek dijital ortama aktarılmaktadır. Böylece bu bilgiler ile işveren açısından Raporlama ve Envanter konularında kolaylıklar sağlamaktadır.

Böylelikle İstenilen Bir obje ile ilgili tüm detaylara harita üzerinde kolaylıkla ve anında ulaşıla bilinmektedir.