Uygulama Projelerimizde Yine GPS Modülü İle Saha Programında Farklı Özel Yazılım İle Arazide Koordinatlı Direk, Trafo, Box, Kablo v.s Gibi Tesis Edilecek Malzemeler Belirlenerek Uygulama Projesi Çizilmektedir. Örnek Bir Köy Veya Şehir Şebekesi Projesi Tasarlanacaksa Deneyimli Elemanlarımız Sahada Mevcut Şebeke Verilerini Toplayarak Mevcut Şebekenin Durumu Ortaya Çıkartılır Ve İhtiyaç Duyulan Yeni Şebeke Mevcut Şebekeye Tatbik Edilir. Burada da Tamimiyle Bilgisayar Ortamında Ve Koordinatlı Bir Şekilde Şebeke de Kullanılacak Direk Tipi, Trafo Gücü, Vektör Hesapları AG Gerilim Düşüm Hesapları Ve Gerekli Diğer Tüm Hesaplar Yapılarak Raporlar Halinde Hazırlanmaktadır.

İhale Edilen ve Yüklenici Firma Tarafından Tesisi Yapılan işlerin Son hali yine deneyimli elamanlarımız tarafından sahada yapılan İşlerin bire bir tespitini yaparak kesin hesap niteliğinde son durum projesini çizip gerekli raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara teslim etmektedir.

Buda Kurumun işini gayet kolaylaştırmaktadır. Proje yapıldıktan sonra kesin hesap niteliğinde olduğundan sahada metre çekmek veya kullanılan malzeme tespitini ikinci kez yapmak zorunda kalmayacak sadece sondajlama kontroller yapılıp işlerin daha hızlı neticeye bağlanılabilmesi sağlanmaktadır.